پشتیبانی : info@jalaliketab.ir
پیگیری سفارش : 32222127 - 017
  • "" را در عنوان جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در قطع جستجو کن
  • "" را در نوع جلد جستجو کن

سرویس ارسال اکسپرس

پایش،ارزشیابی و پیامد سنجی در توسعه پایدار مفاهیم،فنون و ابزارها
پایش،ارزشیابی و پیامد سنجی در توسعه پایدار مفاهیم،فنون و ابزارها
عنوان :
پایش،ارزشیابی و پیامد سنجی در توسعه پایدار مفاهیم،فنون و ابزارها
شابک :
9786226212144